18 października 2021 roku na Zamku Królewski w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia nagród za działalność na rzecz bezpieczeństwa pracy, w tym m.in. nagrody Głównego Inspektora Pracy im. Haliny Krahelskiej. Wspomniane wyróżnienie przyznawane jest za szczególne osiągnięcia w zakresie ochrony zdrowia w środowisku pracy. Wśród laureatów nagrody Głównego Inspektora Pracy im. Haliny Krahelskiej znalazł się Przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ ”Solidarność”-80 i Wiceprzewodniczący Forum Związków Zawodowych Marek Mnich. Ww. wyróżnieniem uhonorowane zostały również następujące osoby: Elżbieta Dobrowolska, prof. Urszula Jackowiak, Jakub Kus, prof. Jacek Męcina, Urszula Michalska, Barbara Anna Miszczuk, prof. Michał Seweryński, dr Beata Świątkowska oraz dr Piotr Wojtacha.