Niniejszym pragniemy poinformować, iż w Grupie Azoty S.A. w Tarnowie w dniu 5 grudnia powstała nowa inicjatywa pracownicza, w wyniku której odbyły się wybory i ukonstytuowała się, a tym samym rozpoczęła działalność nowa Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ „Solidarność”-80 Grupy Azoty Tarnów.

W skład Prezydium Zarządu z ośmioosobowej Zakładowej Komisji Związkowej zostali wybrani:

Sławomir Sitek – Przewodniczący,

Krzysztof Macierzak – Wiceprzewodniczący,

Robert Lichwała – Członek,

Wojciech Wawrzynek – Sekretarz/Skarbnik

NSZZ ”Solidarność”-80 Grupy Azoty Tarnów jest aktualnie jednym z pięciu związków zawodowych pracowników tej spółki. Grupa Azoty to ponad 50 spółek zlokalizowanych na terenie Polski i świata.

Grupa Azoty to lider krajowego rynku nawozowego i jedna z kluczowych grup kapitałowych branży nawozowo-chemicznej w Europie. W skład Grupy Kapitałowej wchodzą m.in. Grupa Azoty S.A. (jednostka dominująca z siedzibą w Tarnowie), Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A., Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A., Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.

Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w Unii Europejskiej w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, ma również silną pozycję na rynkach takich produktów jak melamina, poliamidy, alkohole OXO, plastyfikatory czy biel tytanowa.

Koleżankom i Kolegom z nowej Organizacji Związkowej życzymy wielu sukcesów i dynamicznego rozwoju.

Komisja Krajowa