18 października 2023 roku delegacje NSZZ ”Solidarność”-80 z całego kraju wraz z pocztami sztandarowymi wzięły udział w uroczystościach 39. Rocznicy Męczeńskiej Śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszko we Włocławku.

Z kolei 19 października 2023 roku w Pałacu Bursztynowym we Włocławku odbył się XXXVI Sprawozdawczo-Wyborczy Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ ”Solidarność”-80, w którym udział wziął Pan Łukasz Rzepecki Doradca Prezydenta RP. Podczas Zjazdu przeprowadzono wybory uzupełniające na członków Komisji Krajowej i członka Krajowej Komisji Rewizyjnej oraz podjęto uchwałę o zmianie treści Statutu NSZZ ”Solidarność”-80 i Uchwały Finansowej.