Prezentujemy krótki materiał filmowy, zawierający rys historyczny na temat Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego ”Solidarnośc”-80, w którym wieloletni działacze społeczni w dużym skrócie opowiedzieli o tym:

jak to się stało, że zostali związkowcami?

czym zajmuje się związek zawodowy?

jak walczy o prawa pracownicze, w tym o godną płacę?

dlaczego warto zrzeszać się w NSZZ ”Solidarność”-80?