W dniach 24-26 kwietnia 2023r. Przewodniczący Regionu Śląskiego NSZZ „Solidarność”-80 Dariusz Czech wraz z Przewodniczącym Krajowego Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ „Solidarność”-80 Krzysztofem Brzeźniak, mieli zaszczyt uczestniczyć w Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach. W programie XV Europejskiego Kongresu Gospodarczego nie zabrakło najważniejszych, najbardziej aktualnych trendów współczesności decydujących o perspektywach rozwoju gospodarki, o jej społecznym i geopolitycznym otoczeniu. Wyzwania związane z wpływem gospodarki na środowisko i klimat, sprawiedliwa transformacja energetyki i przemysłu w UE , wojna w Europie i ścieranie się globalnych potęg, ale także skutki pandemii, kryzys surowcowy i energetyczny to były najważniejsze tematy debat i dyskusji na zapleczach.