Niezmiernie miło jest nam poinformować, że główne uroczystości związane z Jubileuszem 30-lecia Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego ”Solidarność”-80, odbędą się 11 września 2021 roku na Jasnej Górze w Częstochowie. Obchody zostały objęte Patronatem Narodowym Prezydenta RP Andrzeja Dudy i są współorganizowane z Urzędem do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych pod patronatem medialnym Telewizji Polskiej.

W trakcie uroczystości pragniemy uczcić także inne ważne wydarzenia historyczne, tj. 40. Rocznicę wprowadzenia stanu wojennego w Polsce, 40. Rocznicę pacyfikacji Kopalni Wujek oraz 100. Rocznicę III Powstania Śląskiego.

Partnerami wspierającymi uroczystości jubileuszowe, dzięki którym możliwe jest nadanie odpowiedniej oprawy obchodom za co jesteśmy niezmiernie wdzięczni, zostali:

Marszałek Województwa Śląskiego

Wojewoda Śląski

Marszałek Województwa Małopolskiego

Fundacja ORLEN

Fundacja PGE

Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.

ORLEN Południe

Polska Grupa Górnicza S.A.

Bank Gospodarstwa Krajowego

Energa S.A.

Polska Spółka Gazownictwa

GSU S.A.

Lubelski Węgiel „Bogdanka”