15 marca 2024 roku o godzinie 15:00 w Małej Sali Widowiskowej ACKiM UMCS przy ulicy Idziego Radziszewskiego 16 w Lublinie, odbyły się uroczystości z okazji Jubileuszu 15-lecia Organizacji Zakładowej Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego ”Solidarność”-80 w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej.

W imieniu Komisji Krajowej

Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego ”Solidarność”-80

jeszcze raz składam serdeczne gratulacje za długoletnią pracę w obronie

interesów pracowniczych i zawodowych

wszystkim członkom i działaczom

ZOZ NSZZ ”Solidarność”-80 w Uniwersytecie Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie

życząc dalszych osiągnięć

w codziennej, uporczywej walce o godne warunki pracy i płacy

Marek Mnich

Przewodniczący KK