22 maja 2022 roku w Parafii Matki Bożej Fatimskiej we Włocławku, odbył się Jubileusz 25-lecia kapłaństwa o. Damiana M. Mieczysława Koseckiego CCG – Kapelana Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”-80.

W uroczystościach udział wziął Przewodniczący KK Marek Mnich wraz z krajowym pocztem sztandarowym oraz Przewodniczący Regionu Kujawsko-Pomorskiego Józef Korpusiński wraz z regionalnym pocztem sztandarowym.