Żadne słowa, żadne gesty nie pomogą zrozumieć tej tragedii.

Bóg ich stworzył, Bóg ich powołał.

Tylko dlaczego tak szybko?

W imieniu Komisji Krajowej NSZZ ”Solidarność”-80 składamy wyrazy współczucia oraz najszczersze kondolencje rodzinom i bliskim tragicznie zmarłych górników, którzy zginęli w wyniku nieszczęśliwego wypadku
w Zakładzie Górniczym Sobieski w Jaworznie.  To ogromna tragedia. Łączymy się w bólu.

 Niech Bóg ma ich w opiece. 

„Odeszli na wieczną Szychtę…”

 

 

Przewodniczący Komisji Krajowej

NSZZ ”Solidarność”-80

Marek Mnich

Kondolencje plik pdf – kondolencje Zakład Górniczy Sobieski