W imieniu swoim i Komisji Krajowej Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego ”Solidarność”-80 pragnę niezmiernie podziękować wszystkim partnerom za udzielone wsparcie w organizacji uroczystości Jubileuszu 30-lecia działalności krajowej i międzynarodowej NSZZ ”Solidarność”-80.

W myśl cytatu: „Jak drzewo bez korzeni, człowiek bez przeszłości, tak naród nie może istnieć bez historii”, poprzez organizację ww. uroczystości, chcieliśmy zbudować w społeczeństwie, zwłaszcza wśród młodych ludzi świadomości jak ważna jest pamięć o wydarzeniach w historii, które wpłynęły na obecny kształt Naszej Ojczyzny.

Wsparcie i zaangażowanie partnerów we współpracy na rzecz naszych obchodów było wyrazem ogromnego uznania dla naszego związkowego święta, przez co Jubileusz 30-lecia NSZZ ”Solidarność”-80 nabrał niespotykanego rozdźwięku i oprawy na miarę wydarzenia, które w sposób szczególny zostanie zapisane na kartach historii ruchu związkowego w Polsce, a przede wszystkim NSZZ ”Solidarność”-80.

Jesteśmy wdzięczni, że pomimo występujących niejednokrotnie różnic w poglądach podczas codziennej pracy służącej społeczeństwu jedno pozostaje niezmienione – dobro ludzi pracy, a Jubileusz 30-lecia, przy wydatnej pomocy ze strony partnerów wspierających wydarzenie jest tego wyraźnym przykładem i dopełnieniem.

Zachęcamy do obejrzenia materiału wideo przygotowanego z okazji Jubileuszu 30-lecia: https://www.youtube.com/watch?v=KeQVTA2DOVQ

W imieniu Komisji Krajowej

Marek Mnich

Przewodniczący