17 kwietnia br. w Kancelarii Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej przy ul. Wiejskiej 10, odbyło się posiedzenie Rady ds. Społecznych przy Narodowej Radzie Rozwoju, w którym udział wziął Przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność„-80 Marek Mnich. Podczas posiedzenia Przewodniczący przedstawił problemy związane z aktywizacją zawodową osób z niepełnosprawnościami.

Link do relacji z posiedzenia: https://www.prezydent.pl/kancelaria/aktywnosc-doradcow/debata-rady-ds-spolecznych-przy-prezydencie-rp,67183p,67183