23 czerwca br. Przewodniczący KK Marek Mnich wraz z Przewodniczącym KSGiE NSZZ „Solidarność„-80 Krzysztofem Brzeźniakiem wzięli udział w prezydenckiej Radzie ds. Środowiska, Energii i Zasobów Naturalnych. Tematem posiedzenia była bezemisyjna i bezodpadowa energetyka węglowa.