Z inicjatywy Solidarności 80 – Krajowego Sekretariatu Budownictwa Przemysłu Drzewnego i Ochrony Środowiska, w Warszawie, w gabinecie ministra miało miejsce spotkanie, którego gospodarzem  był Minister  Edukacji i Nauki prof. Przemysław Czarnek.

Ze strony związku w spotkaniu uczestniczyli, Piotr Morta – przewodniczący Sekretariatu S -80, Izabela Zaręba – wiceprzewodnicząca Sekretariatu  do spraw oświaty i  sekretarz KS BDOŚ – Eugeniusz Tomaszek .

Agendą spotkania był temat związany ze  szkolnictwem zawodowym w Polsce.  Nowoczesne zakłady o dużym potencjale ekonomicznym i technologicznym prowadzące działalność gospodarczą na terenie Polski, wyposażone w urządzenia najnowszych generacji, bardzo często borykają się  z pozyskaniem  nowych dobrze wykwalifikowanych i stosownie przygotowanych do pracy operacyjnej kadr pracowniczych.

Młodzież uczęszczająca do szkół ponadpodstawowych  niejednokrotnie nie posiada wiedzy o takim potencjale przemysłowym, który funkcjonuje w Polsce. Poniekąd szkoły uczestniczą w programach Erasmus Plus dając młodzieży możliwość m.in. zapewnienia  wszystkim młodym ludziom dostępu do edukacji i szkoleń, jak najwyższej jakości, a także dając im możliwość znalezienia pracy w całej Europie.

Takie działanie jest jak najbardziej wskazane, ale obarczone jest pewnym efektem ujemnym. To pracodawcy zagraniczni organizujący praktyki, korzystając z funduszy unijnych a więc także polskich, mają możliwość złożenia stosownych ofert zatrudnienia pozyskując młodych, zdolnych i wykształconych pracowników wyedukowanych za pieniądze polskich podatników. W efekcie wiele tracimy a nie bez znaczenia jest także, problem demograficzny. Polska boryka się z ujemnym przyrostem naturalnym i można jeszcze powiedzieć o kilku innych niekorzystnych zjawiskach społecznych, które są skutkiem emigracji za pracą.

W związku z powyższym zaproponowaliśmy panu ministrowi, aby zdiagnozować powyższy problem i doprowadzić do działań zmierzających ku temu, żeby młodzież podczas edukacji zawodowej mogła znaleźć  odpowiednią i atrakcyjną oraz dobrze wynagradzaną pracę na terenie kraju. Byłby to program kilkutygodniowych praktyk zawodowych. Młodzież uczestnicząca w programie miała by możliwość praktykowania nie tylko w firmach lokalnych, ale zlokalizowanych w całej Polsce. Mogłaby  wówczas dowiedzieć  się o istnieniu firm oraz zapoznać się z ich funkcjonowaniem  i nabyć umiejętności praktyczne do wykonywania zawodu a pracodawcy uczestniczący w programie pozyskaliby możliwość przedstawienia ofert zatrudnienia i wynagradzania oraz podnoszenia kwalifikacji i budowania kariery zawodowej zainteresowanym młodym ludziom.

Minister z wielkim zainteresowaniem przyjął naszą argumentację i postanowił, że na szczeblu ministerialnym zostanie powołany zespół z udziałem związkowców i specjalistów ministerstwa, aby gruntownie zbadać to zagadnienie oraz wypracować stosowne rozwiązania dające możliwość wdrożenia odpowiedniego programu.

O dalszych pracach i efektach powołanego zespołu będziemy informować w odpowiednim czasie.

NSZZ Solidarność – 80 jest organizacją zrzeszoną w Forum  Związków Zawodowych

Artykuł przygotował: E . Tomaszek