Stanowisko

Komisji Krajowej NSZZ ”Solidarność”-80

podjęte 6 marca 2024 r. w Warszawie

 

Polska – kraj członkowski Unii Europejskiej. Kraj, w którym główną siłą napędową w gospodarce żywnościowej jest nasze rodzime rolnictwo z wielopokoleniowymi tradycjami. Wreszcie kraj, w którym polski rodzimy sektor rolniczy był, jest i powinien pozostać jedynym nośnikiem bezpieczeństwa naszej egzystencji żywnościowej, a także jako jeden z głównych elementów bezpieczeństwa zdrowotnego Polaków, zważywszy na jakość wytwarzanych produktów
z rodzimych płodów rolnych.

Niestety, decydenci brukselscy pod nadzorem Berlina zaplanowali polskiemu rolnictwu i nie tylko inną przyszłość pod nazwą tzw. „Zielonego Ładu”. Skutki owego „Ładu” można zaobserwować już niemal w całej Europie, a w szczególności w Polsce. W kraju członkowskim Unii najbardziej narażonym wskutek naszego położenia, a wraz z nim działań wojennych za wschodnią granicą. Narażonym tym bardziej – pomimo uznanej i docenionej w Europie marki jakości wytwarzanych przez polskiego rolnika wyrobów – z racji zagrożenia, jakie niesie za sobą „Zielony Ład” i groźba niekontrolowanego napływu miernej i wątpliwej jakości produktów rolnych z zewnątrz.

Obrany kierunek przez członków osi Paryż–Bruksela–Berlin  na przykładzie nowego porządku w Europie niechybnie spowoduje katastrofalne skutki, biorąc pod uwagę nie tylko sektor rolny w Polsce, lecz inne, kolejne gałęzie naszej gospodarki, w tym bezpieczeństwo energetyczne wraz z górnictwem. Widmo zagłady wisi także nad polskimi lasami i całym sektorem leśnym. Polska to kraj, w którym bezpieczeństwo energetyczne uzależnione jest od przemysłu wydobywczego. Plan wprowadzenia dyrektyw w ramach „Zielonego Ładu” pogrąży zatem i tę gałąź naszej gospodarki. To kwestia czasu. Polska stanie się krajem całkowicie uzależnionym od przyjętego modelu brukselskiego o nikłym znaczeniu i nie tylko na mapie gospodarczej Europy. To groźba utraty w najbliższych latach setki tysięcy miejsc pracy, kroczący wzrost bezrobocia i tym samym nieuchronnego zubożenia polskiego społeczeństwa, w tym także obecnego świata pracy, którego NSZZ ”Solidarność”-80 jest jednym z niekwestionowanych reprezentantów w kraju.

Dlatego też Komisja Krajowa NSZZ ”Solidarność”-80, dostrzegając wzrastające niebezpieczeństwo dla egzystencji naszego społeczeństwa, w tym przede wszystkim świata pracy, w pełni popiera wszelkie postulaty w obronie polskiego rolnictwa, uznając je za jak najbardziej słuszne, jednocześnie solidaryzując się wraz z rolnikami, leśnikami i pozostałymi występującymi przeciwko dewastatorom Polski, w trosce o bezpieczną dla nas, Polaków, ojczyznę.

Z Komisję Krajową

Marek Mnich

Stanowisko KK ws. protestów rolników i zagrożeń, jakie niesie za sobą „Zielony Ład” Stanowisko KK – Zielony Ład – Plik PDF (172 kB)