20 czerwca 2023 roku w Narodowy Dzień Powstań Śląskich na zaproszenie ks. prob. par. Podwyższenia Krzyża Świętego Ireneusza Tatury w uroczystościach związanych z poświęceniem tablicy upamiętniającej udział górali (Zakopiańczyków) w Powstaniach Śląskich, udział wzięli przedstawiciele Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego ”Solidarność”-80 z przewodniczącym Markiem Mnichem na czele wraz z wiceprzewodniczącymi w osobach kol. Dariusza Czecha i Krzysztofa Aniszewskiego, delegacjami oraz pocztami sztandarowymi.