W dniach 9-10 stycznia 2023 roku w Warszawie odbył się VI Sprawozdawczo-Wyborczy Kongres Forum Związków Zawodowych, w którym udział brali delegaci z ramienia NSZZ „Solidarność”-80.

Na kolejną kadencję Przewodniczącą FZZ została wybrana Pani Dorota Gardias.

Z kolei Wiceprzewodniczącym FZZ ponownie został Przewodniczący KK kol. Marek Mnich, a członkiem Krajowej Komisji Rewizyjnej został Wiceprzewodniczący KK i Przewodniczący Regionu Mazowieckiego kol. Krzysztof Aniszewski.

Link do fotorelacji: https://www.facebook.com/photo/?fbid=544403141049519&set=pcb.544410837715416