W dniu 04.02.2023 r. Przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”80 Marek Mnich wraz z Przewodniczącym Krajowego Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ „Solidarność”-80 Krzysztofem Brzeźniak mieli zaszczyt uczestniczyć w VI Seminarium Barbórkowym Polskiego Stowarzyszenia Geologów Górniczych w Katowicach. Jednym z punktów powyższej uroczystości było formalne zawarcie porozumienia o współpracy w zakresie wynikającym z przepisów prawa powszechnego.