W wyniku przeprowadzonych wyborów do władz Krajowego Sekretariatu Siarki i Przemysłu Chemicznego NSZZ ”Solidarność”-80, które odbyły się podczas I Zebrania Wyborczego KSSiPCh w dniu 22 kwietnia 2024 r. w Skawinie, delegaci w głosowaniu wyłonili władze sekretariatu w składzie:

  1. Jakub Krakowiak – Przewodniczący
  2. Andrzej Nowak – Wiceprzewodniczący
  3. Krzysztof Kowalik – Wiceprzewodniczący
  4. Katarzyna Orlicka – Wiceprzewodnicząca
  5. Leszek Hulewicz – Sekretarz
  6. Sławomir Sitek – Członek Zarządu
  7. Andrzej Gałgan – Członek Zarządu
  8. Robert Lichwała – Członek Zarządu

Powołanie tego typy struktury pokazuje, że nasi członkowie są chętni do działania i podejmowania wszelkiego rodzaju inicjatyw, które pozwolą im dostrzec efekty swojej ciężkiej pracy.