8 września 2023 roku w biurze Komisji Krajowej NSZZ ”Solidarność”-80 odbyło się I Zebranie Wyborcze Krajowego Sekretariatu Młodych NSZZ ”Solidarność”-80, podczas którego wybrano władze na kadencję 2022 – 2026. W skład Zarządu Krajowego Sekretariatu Młodych NSZZ ”Solidarność”-80 weszły następujące osoby:

  1. Aleksandra Klimek – Przewodnicząca
  2. Joanna Ślemp – Wiceprzewodnicząca
  3. Paweł Sadoch – Wiceprzewodniczący
  4. Karolina Linkowska – Sekretarz
  5. Jakub Krakowiak – Członek Zarządu
  6. Justyna Piwowarczyk – Członek Zarządu
  7. Mariusz Nowak – Członek Zarządu

Powołanie tego typy struktury pokazuje, że młode osoby są chętne do działania i podejmowania podobnych inicjatyw, co pokolenie rodziców i dziadków. Przynależność do związków zawodowych to doskonałe doświadczenie międzypokoleniowe, które z pewnością doda młodym dużo siły w szczególności, gdy będą mogli dostrzec efekty swojej ciężkiej pracy.