23 listopada 2023 roku w nowopowstałej Zakładowej Organizacji Związkowej NSZZ ”Solidarność”-80 w Zakładach Porcelany Elektrotechnicznej Zapel SA w Boguchwale odbyło się zebranie wyborcze, podczas którego wybrano władze organizacji na kadencję 2022-2027.

W wyniku głosowania tajnego Przewodniczącym ZOZ NSZZ ”Solidarność”-80 w Zakładach Porcelany Elektrotechnicznej Zapel SA został kol. Krzysztof Pitera.

Witamy w szeregach NSZZ ”Solidarność”-80.

Przewodniczący Komisji Krajowej

Marek Mnich