Z okazji Barbórki składamy wszystkim górnikom, pracownikom kopalni
i ich rodzinom życzenia zdrowia, pomyślności oraz wytrwałości w ciężkiej i niebezpiecznej pracy. Niech św. Barbara nieustanie otacza Was i Wasze rodziny opiekuńczymi ramionami, zapewniając poczucie bezpieczeństwa, komfortu życiowego i pewności dnia jutrzejszego.

 

„Nich wom szychta je wesoło, niych niy poci się wom czoło!”

 

SZCZEŚĆ BOŻE!

    w imieniu

Komisji Krajowej NSZZ ”Solidarność”-80

Marek Mnich

Życzenia z okazji Barbórki Przewodniczący KK Marek Mnich – Życzenia z okazji barbórki 2023

Życzenia z okazji Barbórki Przewodniczący KSGiE Krzysztof Brzeźniak – Życzenia Górnicze