Europejska Konfederacja Związków Zawodowych EKZZ – (European Trade Union Confederation –ETUC)

Od wielu lat związki zawodowe biorą udział w tworzeniu polityk związanych z ochroną klimatu. Wynika to przede wszystkim ze wzrostu świadomości roli związków zawodowych, jaką mogą odegrać w tym procesie. Trend ten może być widoczny w zbliżających się latach, ponieważ rozporządzenie w sprawie zarządzania unią energetyczną zakłada współpracę
z partnerami społecznymi wokół przygotowywania planów w zakresie energii i klimatu do 2030 roku.

Europejska Konfederacja Związków Zawodowych -EKZZ (European Trade Union Confederation –ETUC) jest największą europejską konfederacją związkową, która została założona w 1973 r.  EKZZ składa się z 89 organizacji w 39 krajach (stan na 2016 r.).
Do organizacji członkowskich z Polski należy:

 • Forum Związków Zawodowych
 • NSZZ Solidarność
 • OPZZ

EKZZ broni podstawowych wartości społecznych, do których należy: równość, demokracja, sprawiedliwość. Celem EKZZ jest spełnienie, by Unia Europejska była nie tylko jednym rynkiem towarów i usług, ale również była Europą socjalną, gdzie poszanowanie pracowników i ich rodzin jest najważniejsze.[1]

[1] https://solidarnosc.gda.pl/dialog-spoleczny-kluczem-do-rozwoju/diakog-spoleczny-baza-pytan-i-odpowiedzi/czym-jest-europejska-konfederacja-zwiazkow-zawodowych/

Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Europejska_Konfederacja_Związków_Zawodowych

EKZZ o Sprawiedliwej Transformacji

 

Europejska Konfederacja Związków Zawodowych:

 • uważa, że przejście Unii na neutralną dla klimatu i zrównoważoną środowiskowo gospodarkę do 2050 r. musi być przeprowadzone sprawiedliwie i nie pozostawiać nikogo samemu sobie,
 • sądzi, iż największym priorytetem jest wzmocnienie roli partnerów społecznych i dialogu społecznego, ochrona jakości miejsc pracy, wspieranie rozwoju umiejętności i szkoleń oraz zapewnienie odpowiedniej ochrony socjalnej
  i wzmocnienie usług publicznych,
 • wnioskuje, że zalecenia dla państw członkowskich są nie wystarczające
  w świetle stojących przed nimi wyzwań. Obywatele UE winni dostawać jasne sygnały, że Europa jest po to, by ich chronić i pomagać w radzeniu sobie ze skutkami społecznymi sprawiedliwej transformacji,
 • przypuszcza, że Fundusz Sprawiedliwej Transformacji jest zbyt ograniczony zarówno pod względem wielkości, jak i zakresu. Komisja nie udziela żadnej odpowiedzi w tej sprawie,
 • jest zdania, iż finansowanie transformacji w kontekście nowych przepisów musi być rozciągnięte na kolejne sektory, takie jak budownictwo, transport, rolnictwo, turystykę i inne,
 • twierdzi, że Decydenci UE winni jak najszybciej przyjąć ramy prawne dotyczące zielonej transformacji,
 • nawołuje do wdrożenia ram Sprawiedliwej Transformacji zaproponowanych przez Światową Organizację Pracy w 2015 roku (Guidelines for a Just Transition). Miałyby one zostać prawnie włączone do Europejskiego Zielonego Ładu. Ramy te mają dawać pracownikom prawo do przewidywania planowanych zmian i zarządzania nimi w procesie dialogu społecznego. Ponadto, mają pozwolić na dokładne badanie i analizowanie wpływu transformacji na zatrudnienie i potrzebne umiejętności także wśród poddostawców i dalszym łańcuchu produkcji, w całych państwach, regionach oraz zakładach.

Ludovic Voet, sekretarz Konfederacji EKZZ twierdzi, że:

„Związki zawodowe zdecydowanie popierają ambicje klimatyczne pakietu Fit for 55. Jednak polityki te będą miały silny wpływ na pracowników z wielu sektorów. Te skutki społeczne i związane z zatrudnieniem nie zostały jak dotąd wystarczająco uwzględnione
w Europejskim Zielonym Ładzie i zasługują na większą uwagę polityczną.

 

Dobrą wiadomością jest to, że Komisja kładzie teraz większy nacisk na społeczny
i pracowniczy wymiar Europejskiego Zielonego Ładu. Wiele z proponowanych zaleceń idzie we właściwym kierunku.

Jednak zalecenia dla państw członkowskich nie są wystarczające, potrzebujemy konkretnych przepisów towarzyszących pakietowi Fit for 55, aby zapewnić, że tworzone nowe miejsca pracy będą miejscami pracy wysokiej jakości, a pracownicy
z najbardziej dotkniętych regionów i sektorów otrzymają odpowiednie wsparcie i alternatywne możliwości.

EKZZ wzywa teraz państwa członkowskie do wdrożenia zaleceń poprzez ustalenie strategii sprawiedliwej transformacji ze związkami zawodowymi i partnerami społecznymi oraz do decydentów politycznych UE do szybkiego przyjęcia ram prawnych sprawiedliwej transformacji w celu zapewnienia odpowiednich narzędzi legislacyjnych, aby zapewnić prawa pracowników do sprawiedliwej społecznie transformacji, która opiera się na nowych możliwościach i nie pozostawia nikogo samemu sobie”.[1]

 

„Związki zawodowe w całej Europie uważają, że przejście do neutralności klimatycznej jest pożądane, ale nie może się udać bez pracowników u steru zmian. Przyjęta polityka klimatyczna wpłynie na miejsca pracy i spowoduje wzrost cen. Aby złagodzić pracownicze
i społeczne konsekwencje transformacji, nie możemy pozwolić, by podmioty rynkowe określały swoje strategie bez nas. Tworzenie wysokiej jakości miejsc pracy jest konieczne, aby rozwiązać problem nierówności społecznych i przekonać pracowników, że oni i ich społeczności nie zostaną pozostawieni sami sobie. Niepowodzenie w przeprowadzeniu tej sprawiedliwej transformacji byłoby politycznie wybuchowe. Wzywamy przywódców instytucji UE i państw członkowskich do wdrożenia konkretnych środków, które sprawią, że sprawiedliwa transformacja stanie się rzeczywistością.”[2]

Stanowisko zastępczyni sekretarza generalnego IndustriAll Europe Judith Kirton-Darling :

 

„Jako związki zawodowe przemysłu popieramy cel neutralności klimatycznej do
2050 r., ale nalegamy na potrzebę sprawiedliwej transformacji dla pracowników i strategii przemysłowej bogatej w miejsca pracy. Pracownicy rozpoczynają nową rewolucję przemysłową, która źle zarządzana powtórzy błędy i szkody społeczne z przeszłości. Dlatego też pilne jest ustanowienie ram prawnych, które zapewnią, że pracownicy będą współstanowić zachodzące zmiany. Nic o Nas, Bez Nas!”
.[3]

 

„Społecznie sprawiedliwa transformacja jest kluczowa, by zdobyć poparcie i zaufanie ludzi pracy dla olbrzymich zmian, jakie będą zachodziły w gospodarce po to, by uratować naszą planetę w związku ze zmianami klimatycznymi. Propozycja Komisji Europejskiej jest ważna
i bardzo potrzebna.

Obawiamy się jednakże, że planowane inwestycje na transformacje nie są dopasowane do ambicji Komisji Europejskiej i jej Zielonego Ładu. Wielkość Funduszu, jaki zaproponowano na 10 lat to kwota, która powinna być na każdy rok, by osiągnąć cel neutralności klimatycznej do 2050 roku w sposób bezpieczny dla ludzi pracy.

Pojawia się ryzyko, że większość pieniędzy zostanie wydanych na innowacje i badania, niż bezpośrednio na pracowników dotkniętych procesem transformacji. Wielu pracowników może być pominiętych, ponieważ państwa członkowskie UE nie są zobligowane do stworzenia planów sprawiedliwej transformacji, co jest błędem.

To oczywiste, że związki zawodowe muszą mieć większą rolę w projektowaniu
i wdrażaniu sprawiedliwej transformacji, jeśli Komisja Europejska chce przejść do zielonej gospodarki w uczciwy sposób, który nie wywoła wzrostu nastrojów sceptycznych do spraw klimatycznych i populistycznego sprzeciwu.

 

 

EKZZ zawsze argumentowała, że transformacja musi wiązać się z przewidywaniem, planowaniem i zarządzaniem zmianami w taki sposób, by nikt nie został pominięty. Bo ona nie dotyczy tylko wiedzy, nie dotyczy tylko finansowania, nawet jeśli te dwie sprawy pozostają bardzo ważne”.[4]

[1] http://fzz.org.pl/sprawiedliwa-transformacja-pilna-potrzeba-przeksztalcenia-dobrych-rekomendacji-w-wiazace-srodki/

[2] https://www.opzz.org.pl/opinie-i-analizy/polityka-gospodarcza/2023/04/ekzz-o-fit-for-55-quot-nic-o-nas-bez-nas-quot

[3] https://www.opzz.org.pl/opinie-i-analizy/polityka-gospodarcza/2023/04/ekzz-o-fit-for-55-quot-nic-o-nas-bez-nas-quot

[4] http://fzz.org.pl/ekzz-ocenia-mechanizm-sprawiedliwej-transformacji/

Źródło: www.zrodlo.org

Artykuł przygotowano w ramach projektu: „Młodzi związkowcy jutra. Program podnoszenia świadomości w obszarach sprawiedliwej transformacji i rynku pracy”, realizowanego przy wsparciu Fundacji Orlen.