Czwarte, czyli ostatnie szkolenie w ramach projektu: „Młodzi związkowcy jutra. Program podnoszenia świadomości w obszarach sprawiedliwej transformacji i rynku pracy.”

W dniu 26 kwietnia 2024 roku we Wrocławiu odbyło się czwarte, czyli ostatnie z czterech szkoleń w ramach projektu: „Młodzi związkowcy jutra. Program podnoszenia świadomości w obszarach sprawiedliwej transformacji i rynku pracy”, realizowanego przy wsparciu Fundacji Orlen. W warsztatach udział wzięli przedstawiciele młodego pokolenia (osoby do 40 roku życia) zrzeszeni w strukturach Niezal [...]

Gazyfikacja węgla szansą dla górnictwa

„Pod określeniem zgazowania rozumie się zespół wielokierunkowych przemian termicznych i chemicznych jakie zachodzą w podwyższonej temperaturze głównie między częścią organiczną substancji węglowej, a takimi czynnikami jak tlen (O2), para wodna (H2O), dwutlenek węgla (CO2) lub dowolna ich mieszanina. Przemiany te prowadzą do wytworzenia gazu stanowiącego paliwo lub surowiec chemiczny”[1] Projekty [...]

Zgazowanie węgla perspektywą dla gospodarki wodorowej

Zgazowanie węgla i zastosowanie go do produkcji wodoru jako uniwersalnego nośnika energetycznego jest zgodne z priorytetem bezpieczeństwa energetycznego Unii Europejskiej. W celu przygotowania długotrwałej strategii energetycznej dla Europy potrzeba uwzględnić różne źródła energii oraz równoległe wykorzystanie wielu dostępnych zasobów surowców energetycznych. Do chwili obecnej wodór produkowano z [...]

Porozumienie Paryskie

Porozumienie paryskie jest pierwszym w historii uniwersalnym, prawnie wiążącym porozumieniem w dziedzinie klimatu. Przyjęto je w grudniu 2015 r. podczas 21. Konferencji klimatycznej w Paryżu (COP21). Porozumienie paryskie weszło w życie 4 listopada 2016 roku. Do Porozumienia paryskiego przystąpiło blisko 190 państw, w tym państwa członkowskie Unii Europejskiej. Polska podpisała Porozumienie parys [...]

Polityka energetyczna Polski do 2040 r. (PEP2040)

2 lutego 2021 r. Rada Ministrów zatwierdziła „Politykę energetyczną Polski do 2040 r.” – nowy dokument strategiczny, który stanowi jasną wizję strategii Polski w zakresie transformacji energetycznej, tworzący oś dla programowania środków unijnych związanych z sektorem energii jak i realizacji potrzeb gospodarczych wynikających z osłabienia gospodarki pandemią COVID-19. „Polityka energetyczna Pols [...]

Rekultywacja odpadów pogórniczych / hałd pokopalnianych

W Polsce istnieje blisko 150 miejsc, w których zalegające hałdy pokopalniane, zajmują ogromne przestrzenie i negatywnie wpływają na środowisko. W ich pobliżu występuje wysoki poziom kwasowości wód podziemnych, powierzchniowych, zanieczyszczenie gleby i powietrza oraz zanotowano obecność szkodliwych pierwiastków, takich jak cynk i ołów. Kolejnym niezwykle niebezpiecznym zjawiskiem, jakie powodują [...]

Przejdź do góry