Pierwsze szkolenie w ramach projektu: „Młodzi związkowcy jutra. Program podnoszenia świadomości w obszarach sprawiedliwej transformacji i rynku pracy.”

W dniu 2 lutego 2024 roku w Warszawie odbyło się pierwsze z czterech szkoleń w ramach projektu: „Młodzi związkowcy jutra. Program podnoszenia świadomości w obszarach sprawiedliwej transformacji i rynku pracy”, realizowanego przy wsparciu Fundacji Orlen. W warsztatach udział wzięli przedstawiciele młodego pokolenia (osoby do 40 roku życia) zrzeszeni w strukturach Niezależnego Samorządnego [...]

Sprawiedliwa transformacja – przekwalifikowanie pracowników

W procesie transformacji najważniejsze jest, aby zmiany nie odbywały się kosztem pracowników, dlatego też konieczne jest przygotowanie dla tych regionów w transformacji wsparcia, w postaci stymulowania rozwoju nowej aktywności gospodarczej z korzyścią dla pracowników, którzy powinni płynnie przechodzić do nowych zakładów pracy. Priorytetowe jest tworzenie nowych miejsc pracy i zagwarantowanie pot [...]

Sprawiedliwa transformacja – pomoc społeczna, środowiskowa i gospodarcza

Atrakcyjny i efektywny system edukacji oraz podnoszenie kwalifikacji   Transformacja gospodarcza regionu związana z wygaszaniem lub znaczącymi przemianami całych branż tj. górnictwo, energetyka itp. wymusza sukcesywne aktualizowanie wiedzy i zdobywanie nowych umiejętności przez mieszkańców. W związku z zaistniałą sytuacją, wsparcie ma być kierowane do wszystkich grup wiekowych, na rzecz poprawy j [...]

Sprawiedliwa transformacja w górnictwie

Według Agencji Rozwoju Przemysłu, w polskim górnictwie pracuje obecnie 75,8 tysiąca osób (stan na koniec lipca 2023 roku). Z kolei zgodnie z raportem „Polska ścieżka transformacji energetycznej”, opracowanym przez Polski Komitet Energii Elektrycznej i międzynarodowy koncern świadczący profesjonalne usługi doradcze Ernst Young „EY” 82 procent krajowego wydobycia węgla kamiennego występuje na teren [...]

Potrzeby i cele w zakresie rozwoju do 2030 r. służące osiągnięciu neutralnej dla klimatu gospodarki Unii do 2050 r.

Założono, iż głównym celem Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji jest: Nowoczesna gospodarka podregionów górniczych:   planowany jest rozwój ośrodków wspierających tworzenie oraz przekaz wiedzy i technologii do przedsiębiorstw, jak również prowadzenie badań, poprzez celowane projekty (m.in. centrów badawczo-wdrożeniowych, hubów technologicznych, prezenterów nowych technologii), wzmacni [...]

Przejdź do góry