W dniach 22 – 23 września Zakopanem odbyło się II Zakładowe Zebranie Delegatów NSZZ ‘’Solidarność” -80 Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o.

W Zebraniu wzięli udział:

 • delegaci wybrani na kadencję 2020-2022 z Oddziałów we Wrocławiu, Krakowie oraz Oddziału Wsparcia;
 • osoby reprezentujące Nasz Związek w Oddziałach: w Jaśle, Lublinie, Kielcach oraz Contact Center;
 • zaproszeni goście w osobach:

Marek Mnich – Przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ ‘’Solidarność” -80,

Janusz Znój – Przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ ‘’Solidarność” -80 w PKN ORLEN Południe,

Marian Żołyniak Wiceprezes Zarządu Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o.

W pierwszej części ZZD członkowie Prezydium Komisji Zakładowej – Leszek Krawczyk Przewodniczący oraz Wiceprzewodniczący Justyna Jankowska i Romuald Jewuła – omówili najważniejsze problemy którymi zajmowała się Nasza Organizacja w okresie ostatnich 12 miesięcy, tj.:

 1. Podpisanie porozumienia o wzroście wskaźnika wynagrodzeń na rok 2020.
 • Negocjacje w ramach prowadzonego od kwietnia do 5 sierpnia br. sporu zbiorowego,
 • Podpisanie Porozumienia w sprawie nagrody rocznej oraz podwyżek w 2021 r,
 • Pracowniczy Program Emerytalny – pozostanie w PZU Życie i obniżenie
  o kilkadziesiąt procent opłat i prowizji dla wszystkich funduszy dla Naszych Pracowników.
 • Zespół zadaniowy ds. Wartościowania,
 • Zespół zadaniowy ds.  Pakietów Medycznych oraz Medycyny Pracy,
 • Zespół zadaniowy ds. Etatyzacji,
 • Działalność Zakładowych i Centralnej Komisji Socjalnych,
 • Propozycji zmian w Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy PSG sp. z o.o.
 • Regulaminów nagradzania dla Pracowników Naszej Spółki,
 • Propozycji zmiany okresów rozliczeniowych czasu pracy,
 • Spotkania w sprawie przejęcia Grupy Kapitałowej PGNiG S.A. przez PKN ORLEN

W części drugiej, Przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ ‘’Solidarność” -80 Kolega Marek Mnich omówił przebieg uroczystości 30-lecia NSZZ ‘’Solidarność” -80, które odbyły się 11 września br. w Częstochowie, problemy którymi zajmuje się bieżąco Komisja Krajowa oraz współpracę z innymi organizacjami związkowymi zrzeszonymi tak jak i my w FORUM Związków Zawodowych, w której jako ‘’Solidarność” -80 jesteśmy bardzo ważnym elementem. Przedstawił także, wstępny kalendarz wyborczy na kadencję 2022 – 2026. Zadeklarował także, pomoc i zaangażowanie w razie wystąpienia problemów związanych z czekającym nas najprawdopodobniej trudnym procesem przejęcia PSG i szerzej GK PGNiG S.A. przez PKN ORLEN.

Następnie Przewodniczący KZ ‘’Solidarność” -80 PKN ORLEN Południe Kolega Janusz Znój przedstawił zebranym jak do tej pory wyglądała w praktyce współpraca pomiędzy Zarządem PKN ORLEN, a ‘’Solidarnością” -80 i szerzej związkami zawodowymi w tym koncernie. Określiliśmy również ewentualne formy naszej współpracy po wejściu PSG sp. z o.o. w skład Grupy ORLEN.

Drugiego dnia Pan Marian Żołyniak – Wiceprezes Zarządu PSG sp. z o.o. – przedstawił najważniejsze problemy stojące przed Naszą Spółką w zakresach technicznym, organizacyjnym oraz zatrudnieniu. Po serii pytań i odpowiedzi wspólnie określiliśmy najważniejsze problemy, które są i będą wyzwaniem tak dla Zarządu Spółki jak i Związku Zawodowego ‘’Solidarność” -80 w chwili obecnej oraz bliższej
i dalszej przyszłości.

Na koniec ZZD Koledzy Stanisław Dębosz i Stanisław Sroczyński przedstawili informację dotyczącą ponad 10-letniej działalności pomocowej dla Polaków mieszkających na Litwie oraz Białorusi. Jako pomysłodawcy i koordynatorzy tej akcji wyzwolili ogromne pokłady energii i chęci pomocy Polakom w potrzebie. Ich zaangażowanie oraz zrozumienie jakie znaleźli u Pracowników i Zarządu Naszej Spółki, przyniosło efekt którym są setki ton żywności, odzieży, zabawek, artykułów szkolnych i higienicznych, które trafiły do naszych rodaków mieszkających na byłych kresach wschodnich. Tysiące przejechanych kilometrów, często kosztem wolnego czasu, ale także przy realnym wsparciu i pomocy Władz Spółki ma swój realny, jakże ludzki wymiar. Dziękując wszystkim którzy uczestniczyli w tych działaniach – także nam jako ‘’Solidarności” -80 za wsparcie finansowe i rzeczowe – zadeklarowali dalszą aktywność w tym bardzo szlachetnym dziele.

Kończąc Zakładowe Zebranie Delegatów Leszek Krawczyk, Przewodniczący Komisji Zakładowej podziękował Wiceprzewodniczącej Justynie Jankowskiej za przygotowanie profesjonalnej prezentacji będącej tłem do spraw i problemów  będących przedmiotem obrad ZZD. Podziękował także gościom za przyjazd i udział w naszym spotkaniu. Zwrócił się także do wszystkich  Koleżanek i Kolegów o dalszą aktywność związkową, by nasza działalność na rzecz Naszych Członków i wszystkich Pracowników Spółki była dostrzegana i doceniana, co powinno przełożyć się na dalszy rozwój związku NSZZ ‘’Solidarność” -80 PSG sp. z o.o.

Artykuł przygotował: Romuald Jewuła.