II Zakładowe Zebranie Delegatów NSZZ ”Solidarność”-80 Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.

W dniach 22 - 23 września Zakopanem odbyło się II Zakładowe Zebranie Delegatów NSZZ ‘’Solidarność” -80 Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. W Zebraniu wzięli udział: delegaci wybrani na kadencję 2020-2022 z Oddziałów we Wrocławiu, Krakowie oraz Oddziału Wsparcia; osoby reprezentujące Nasz Związek w Oddziałach: w Jaśle, Lublinie, Kielcach oraz Contact Center; zaproszeni goście w osobach: Marek M [...]