W ramach środków pozyskanych z Fundacji Orlen – Niezależny Samorządny Związek Zawodowy ”Solidarność”-80 ma możliwość realizacji projektu: „Młodzi związkowcy jutra. Program podnoszenia świadomości w obszarach sprawiedliwej transformacji i rynku pracy.”

Przedsięwzięcie ma na celu podnoszenie świadomości społecznej oraz prawnej z ważnych sfer z życia zawodowego młodych ludzi – pracowników i związkowców. Dlatego projekt został podzielony na dwa filary.

Pierwszy z nich nosi nazwę „sprawiedliwa transformacja” i skupia się na procesach związanych z transformacją energetyczną, gospodarczą oraz społeczną w związku z koniecznością zmian w polskim systemie energetycznym. Aby zrozumieć, co te zmiany oznaczają, jak będą przebiegać, jakie są podejmowane działania, ich skutki i gwarancję, niezbędny jest dostęp do bazy wysokiej jakości materiałów, które pozwolą na zrozumienie procesu mającego wpływ na zmianę lokalnej gospodarki w regionach górniczych.

Drugi filar nosi nazwę „prawo pracy i sztuka negocjacji” i poświęcony jest działaniom, mającym na celu wypracowanie narzędzi, które pozwolą na podniesienie świadomości, wiedzy i umiejętności młodych związkowców w zakresie prawa pracy oraz sztuki negocjacji i skutecznej argumentacji. Wypracowane rozwiązania pozwolą młodym ludziom nie tylko poznać swoje prawa i obowiązki wynikające z przepisów, ale także ułatwią kontakt i prowadzenie rozmów z pracodawcą.

Dlatego projekt skierowany jest do młodych ludzi – pracowników i związkowców, którzy chcą prowadzić aktywną działalność związkową, stymulować rozwój nowoczesnych strategii społecznych oraz którym zależy na podejmowaniu działań mających na celu tworzenie takiej rzeczywistości, w której ich głos ma znaczenie.