W dniu 2 lutego 2024 roku w Warszawie odbyło się pierwsze z czterech szkoleń w ramach projektu: „Młodzi związkowcy jutra. Program podnoszenia świadomości w obszarach sprawiedliwej transformacji i rynku pracy”, realizowanego przy wsparciu Fundacji Orlen.

W warsztatach udział wzięli przedstawiciele młodego pokolenia (osoby do 40 roku życia) zrzeszeni w strukturach Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego ”Solidarność”-80 z województwa mazowieckiego, lubelskiego, łódzkiego i świętokrzyskiego.

Szkolenie było podzielone na dwa bloki tematyczne:

  1. Prawo pracy – w tym również sztuki negocjacji i skutecznej argumentacji, roli związków zawodowych, zakładowych i ponadzakładowych układach zbiorowych pracy oraz uprawnień związków zawodowych
  2. Sprawiedliwa transformacja – w tym m.in. czym jest i dlaczego jest potrzebna w Polsce? Kluczowej roli udziału społeczności w procesie. Z jakimi problemami i wyzwania będziemy musieli się zmierzyć? Najważniejsze zasady sprawiedliwej transformacji.

Poprzez organizację szkoleń w ramach projektu: „Młodzi związkowcy jutra. Program podnoszenia świadomości w obszarach sprawiedliwej transformacji i rynku pracy”, realizowanego przy wsparciu Fundacji Orlen pomagamy osobom młodym w zwiększeniu ich świadomości społecznej i prawnej.