Jubileusz 15-lecia powstania Organizacji Zakładowej NSZZ Solidarność 80 w UMCS w Lublinie

15 marca 2024 roku o godzinie 15:00 w Małej Sali Widowiskowej ACKiM UMCS przy ulicy Idziego Radziszewskiego 16 w Lublinie, odbyły się uroczystości z okazji Jubileuszu 15-lecia Organizacji Zakładowej Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego ”Solidarność”-80 w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej. W imieniu Komisji Krajowej Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego ”Solidarność”-80 jeszcze [...]

Trzecie szkolenie w ramach projektu: „Młodzi związkowcy jutra. Program podnoszenia świadomości w obszarach sprawiedliwej transformacji i rynku pracy.”

W dniu 22 marca 2024 roku w Szczecinie odbyło się trzecie z czterech szkoleń w ramach projektu: „Młodzi związkowcy jutra. Program podnoszenia świadomości w obszarach sprawiedliwej transformacji i rynku pracy”, realizowanego przy wsparciu Fundacji Orlen. W warsztatach udział wzięli przedstawiciele młodego pokolenia (osoby do 40 roku życia) zrzeszeni w strukturach Niezależnego Samorządnego [...]

Dodatkowe źródła finansowania ukierunkowane na sprawiedliwą transformację

Krajowy Plan Odbudowy W ramach KPO planuje się wsparcie działań w obszarze m.in.: inwestycji przedsiębiorstw, które mają na celu wprowadzenie „zielonych” rozwiązań, poprawy efektywności energetycznej w mieszkalnictwie wielorodzinnym i jednorodzinnym, modernizacji sieci ciepłowniczych i energetycznych wraz z efektywnymi źródłami wykorzystującymi OZE, rozwijania transportu niskoemisyjnego: [...]

Mechanizm Sprawiedliwej Transformacji (The Just Transition Mechanism – JTM)

Mechanizm Sprawiedliwej Transformacji ma na celu łagodzić społeczne i gospodarcze skutki transformacji oferując wsparcie finansowe w ramach trzech filarów. Źródło: www.funduszeeu.slaskie.pl Źródło: Podręcznik - Zmierzając w kierunku sprawiedliwej transformacji przedsiębiorstw/sektorów drogą dialogu społecznego, listopad 2022 Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji   Fundusz [...]

Spotkanie w Regionie Śląskim i przyjęcie deklaracji współpracy z Oddziałem Śląsko-Dąbrowskim Stowarzyszenia Ochrony Pracy

SPOTKANIE W ZARZĄDZIE REGIONU ŚLĄSKIEGO NSZZ ”SOLIDARNOŚĆ”-80             W nawiązaniu do informacji zgłoszonej podczas uroczystego Zebrania członków Oddziału Śląsko-Dąbrowskiego SOP z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie możliwości zorganizowania spotkania na temat uzgodnienia deklaracji współpracy z Zarządem Regionu Śląskiego NSZZ ”Solidarność”-80 – organizacją zrzeszoną w Forum Związków Zawodowy [...]

2024-03-26T12:37:11+01:002024-03-11|Komisja Krajowa, Region Śląski|

Drugie szkolenie w ramach projektu: „Młodzi związkowcy jutra. Program podnoszenia świadomości w obszarach sprawiedliwej transformacji i rynku pracy.”

W dniu 1 marca 2024 roku w Katowicach odbyło się drugie z czterech szkoleń w ramach projektu: „Młodzi związkowcy jutra. Program podnoszenia świadomości w obszarach sprawiedliwej transformacji i rynku pracy”, realizowanego przy wsparciu Fundacji Orlen. W warsztatach udział wzięli przedstawiciele młodego pokolenia (osoby do 40 roku życia) zrzeszeni w strukturach Niezależnego Samorządnego Z [...]

Przejdź do góry