XXXV Sprawozdawczo-Wyborczy Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ”Solidarność”-80 w dniach 24-27 listopada 2022 roku w Zakopanem

W dniach 24-27 listopada 2022 roku w Zakopanem odbył się XXXV Sprawozdawczo-Wyborczy Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ "Solidarność"-80, który rozpoczęliśmy Mszą Świętą z udziałem delegacji i pocztów sztandarowych z całego kraju w Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach. Podczas wspomnianego wydarzenia zostały wybrane władze na szczeblu krajowym na kadencję 2022 - 2026, a Przewodniczącym Zw [...]