Trzecie szkolenie w ramach projektu: „Młodzi związkowcy jutra. Program podnoszenia świadomości w obszarach sprawiedliwej transformacji i rynku pracy.”

W dniu 22 marca 2024 roku w Szczecinie odbyło się trzecie z czterech szkoleń w ramach projektu: „Młodzi związkowcy jutra. Program podnoszenia świadomości w obszarach sprawiedliwej transformacji i rynku pracy”, realizowanego przy wsparciu Fundacji Orlen. W warsztatach udział wzięli przedstawiciele młodego pokolenia (osoby do 40 roku życia) zrzeszeni w strukturach Niezależnego Samorządnego [...]

Dodatkowe źródła finansowania ukierunkowane na sprawiedliwą transformację

Krajowy Plan Odbudowy W ramach KPO planuje się wsparcie działań w obszarze m.in.: inwestycji przedsiębiorstw, które mają na celu wprowadzenie „zielonych” rozwiązań, poprawy efektywności energetycznej w mieszkalnictwie wielorodzinnym i jednorodzinnym, modernizacji sieci ciepłowniczych i energetycznych wraz z efektywnymi źródłami wykorzystującymi OZE, rozwijania transportu niskoemisyjnego: [...]

Mechanizm Sprawiedliwej Transformacji (The Just Transition Mechanism – JTM)

Mechanizm Sprawiedliwej Transformacji ma na celu łagodzić społeczne i gospodarcze skutki transformacji oferując wsparcie finansowe w ramach trzech filarów. Źródło: www.funduszeeu.slaskie.pl Źródło: Podręcznik - Zmierzając w kierunku sprawiedliwej transformacji przedsiębiorstw/sektorów drogą dialogu społecznego, listopad 2022 Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji   Fundusz [...]

Drugie szkolenie w ramach projektu: „Młodzi związkowcy jutra. Program podnoszenia świadomości w obszarach sprawiedliwej transformacji i rynku pracy.”

W dniu 1 marca 2024 roku w Katowicach odbyło się drugie z czterech szkoleń w ramach projektu: „Młodzi związkowcy jutra. Program podnoszenia świadomości w obszarach sprawiedliwej transformacji i rynku pracy”, realizowanego przy wsparciu Fundacji Orlen. W warsztatach udział wzięli przedstawiciele młodego pokolenia (osoby do 40 roku życia) zrzeszeni w strukturach Niezależnego Samorządnego Z [...]

Komisja Krajowa NSZZ Solidarność 80 o sprawiedliwej transformacji

Komisja Krajowa Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego ”Solidarność”-80 Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach W dniach 24-26 kwietnia 2023 r. Przewodniczący Regionu Śląskiego NSZZ „Solidarność” - 80 Dariusz Czech wraz z Przewodniczącym Krajowego Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ „Solidarność” - 80 Krzysztofem Brzeźniakiem, uczestniczyli w Europejskim Kongresie Gospodar [...]

Rola związków zawodowych

Funkcjonowanie związków zawodowych w Polsce umocowane jest prawnie. Mówią o nich art. 12 i 59 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, a szczegółowe ustalenia zapisane są w Ustawie z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych. Wolne związki zawodowe pełnią w naszym kraju wyjątkową rolę i mają szczególne możliwości. Zgodnie z Ustawą z dnia 23.05.1991 r. o związkach zawodowych: „Związek zawodowy jest [...]

Przejdź do góry